انتخابات بازرسان انجمن صنفی عکاسان مطبوعاتی ایران در تاریخ پنجشنبه ۱۱ تیر ۹۴ از ساعت ۱۴ تا ۱۶ در خانه هنرمندان ایران برگزار خواهد شد.

دستور جلسه مجمع عمومی:
۱- گزارش هیات مدیره
۲- گزارش خزانه دار
۳-‏ گزارش بازرسان‏
۴- ‏انتخاب  بازرسان 

  اعضای اصلی انجمن که مایل به کاندیداتوری در انتخابات فوق هستند می‌توانند تا تاریخ ۹ تیر ۹۴  با ارائه درخواست کتبی و کپی و اصل مدارک مندرج در اساسنامه به دبیرخانه انجمن مراجعه نمایند.

  شرایط کاندیداتوری جهت  بازرسان، طبق ماده ۳۷ اساسنامه است. همراه داشتن کارت معتبر انجمن جهت شرکت در انتخابات الزامی است.

  همچنین هر عضو انجمن می‌تواند با در دست داشتن کارت معتبر انجمن و وکالت‌نامه کتبی از طرف یکی از اعضای دیگر انجمن که قبل از انتخابات در دبیرخانه به ثبت رسیده باشد، به جای ایشان رای دهد. لطفا جهت صدور کارت‌های جدید انجمن پیش از تاریخ مجمع اقدام فرمایید.