نمایشگاه جامعى از آثار زنده‌یاد محمدعلى ترقى‌جاه عصر جمعه نهم مرداد ۹۴ در گالرى شکوه آغاز به کار کرد.

  تعداد ۶٠ نقاشى در ابعاد مختلف که دوره‌هاى متعدد از آثار این نقاش طبیعت‌گرا را بازتاب مى‌دهد در حالى روى دیوار آمده‌اند که رنگ‌ها و حس پررنگ نوستالژى در تک تک آنها موج مى‌زند؛ مردم به ویژه روستاییان در پهنه دشت و یا صمیمیت کاه‌گلى دهکده‌ها، اسب‌ها، خروس‌ها و طبیعتى که به شدت خلاصه شده و گاه به سمت انتزاع مى‌روند و مى‌توان از آنها معناهایى تازه یافت چشم هر مخاطبى را به خود جلب مى‌کند.

 بهنوش فروتن، مدیرگالرى شکوه که این نمایشگاه را تدارک دیده است، درباره چگونگى جمع‌آورى این کلکسیون قابل توجه از آثار زنده‌یاد ترقى‌جاه می‌گوید: «این نمایشگاه از کلکسیون چند مجموعه‌دار بسیار معتبر گردهم آمده است و تلاش شده با گزینش دوره‌هاى مختلف و چیدمانى روایى، بخشى از زاویه نگاه این نقاش خوشنام و خوب کشورمان را به تماشا بگذارد.»

  فروتن افزود: «زنده‌یاد ترقى‌جاه توانست براى خودش سبک و سیاقى خاص در نقاشى پدید آورد که در عین وابستگى به مولفه‌هاى بومى، از المان‌هاى جهان شمول نیز در آنها پیداست، از این منظر مباحثى مانند هویت، بازگشت به طبیعت و گرامى‌داشت محیط زیست در آثار او نمود بسیارى دارد، درست به همه این دلایل آثار او فراى مرزهاى ایران معرفى و تجلیل شد. دیگر شاخصه آثار زنده‌یاد ترقى‌جاه آرامش و طمانینه‌اى است که در سراسر بوم‌هایش جریان دارد، این گویا یکى از مهمترین اهداف این هنرمند هم بود، چنان‌که خودش همواره مى‌گفت: «همیشه آرزویم این بوده که همه آدمیان بی‌آنکه دل‌مشغول فرهنگ، مذهب، آئین و دیگر ویژگی‌های متمایزدهنده خود باشند، در کنار هم در صلح و آرامش زندگی کنند.»  

  همچنین دکتر حبیب‌الله صادقى – رییس اسبق موزه هنرهاى معاصر تهران – هم می‌گوید: «ترقی‌جاه هنرمندی معناگرا و با اخلاق و اندیشه بود، از جمله هنرمندانی بود که در سه دهه‌ای که من حاصل تلاشش را دیدم، پیگیری با نگاهی مجدانه، حساس و دقیق داشت. او به موضوع هنر و لطافت‌های انسانی در آثارش بسیار دقت می کرد و این کیفیت‌ها در آثار او متجلى بود.»