دومین کتاب شعر کورش ادیم با عنوان «بنابراین» توسط نشر بوتیمار منتشر شد.
 

اولین کتاب شعر کورش ادیم با عنوان «سایه گیسوانی بر سنگ» چهارده سال پیش (در سال ۱۳۸۰) توسط نشر قو و در ۷۲ صفحه منتشر شده بود که حاوی بیست شعر کوتاه و یک شعر بلند بود. در هفتهٔ جاری دومین کتاب شعر این شاعر با وقفه‌ای چهارده ساله و با عنوان «بنابراین» در ۶۸ صفحه و درج بیست و هشت شعراز سروده‌های چهار سال اخیر او توسط نشر بوتیمار و با بهای ۶۵۰۰ تومان روانهٔ بازار کتاب شد.
 

کوروش ادیم متولد سال ۱۳۵۰ در بابل است. او در رشته کار‌شناسی زیست‌شناسی تحصیل کرده  و تصویرسازی برای کتاب‌های بسیاری در کارنامه فعالیت‌هایش دیده می‌شود.

 ترجمه فارسی کتاب «حضور ناب» کریستین بوبن، همکاری با مجموعه‌ کتاب‌های «چشم» نشر ماهریز، مسئولیت بخش صفحه عکاسی مجله رودکی و برپایی نمایشگاه‌های متعدد گروهی و انفرادی در ایران و خارج از کشور از دیگر فعالیت‌های این عکاس و شاعر هستند.