مدیرکل دفتر هنرهای تجسمی وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی از برگزاری نخستین «آرت فر» تهران در سال آینده خورشیدیخبر داد.

   به گزارش روابط عمومی دفتر هنرهای تجسمی، مجید ملانوروزی؛ مدیرکل هنرهای تجسمی و سرپرست موزه هنرهای معاصر تهران گفت: نخستین آرت فر تهران به صورت بین المللی با حضور و مشارکت بخش خصوصی و نگارخانه‌های معتبر جهانی سال ۱۳۹۵ در تهران برگزار خواهد شد.

     ملانوروزی افزود: آرت فر تهران در ادامه سیاست‌ها و برنامه‌های اقتصاد هنر و همچنین در مسیر دیپلماسی فرهنگی و تقویت تعامل و ارتباط هنری با مشارکت بخش خصوصی و حضور گالری‌های ایرانی و خارجی برگزار می‌شود.

   مدیرکل هنرهای تجسمی ادامه داد: با توجه به فرصت‌ها و ارتباط‌های بین المللی هنری که فراهم شده و ظرفیت‌های اقتصاد هنر، آرت فر تهران برای نخستین بار در سال آینده برگزار می‌شود.

   ملانوروزی همچنین افزود: همچنین بی‌ینال تهران به منظور ایجاد فرصتی برای ارائه دستاوردهای هنری معاصر و ایده‌های نو از هنرمندان جهان و ایران از برنامه‌های دیگری است که با مشارکت و حضور بخش خصوصی به عنوان یک رویداد معتبر بین المللی در سال آینده برنامه ریزی و برگزار خواهد شد.

   مدیرکل هنرهای تجسمی در پایان گفت: ظرفیت‌ها و فرصت‌های مناسبی برای هنر ایران و ارتباط بین‌المللی فراهم‌شده است که می‌تواند به تقویت و ارتقای جایگاه جهانی هنر ایران کمک کند و امیدواریم با همراهی هنرمندان، گالری‌ها و بخش خصوصی بتوانیم برنامه‌های مؤثری را اجرا کنیم.