نخستین نشست مشترک میان اعضای دو هیئت مدیره‌ی «انجمن عکاسان ایران» و «انجمن صنفی عکاسان مطبوعاتی ایران» عصر روز یکشنبه ۲۷ تیر ۹۵ برگزار شد.

   در این نشست که به دعوت انجمن عکاسان ایران انجام شده بود، حمید فروتن، مرتضی فرج آبادی، محمد نوروزی، اصغر آزاددل، علی حسن‌پور،  سجاد صفری و مهدی قاسمی از اعضای هیئت مدیره انجمن صنفی عکاسان مطبوعات ایران و مسعود زنده‌روح کرمانی، فرزاد هاشمی، مجید ناگهی، ابراهیم صافی، کمال‌الدین شاهرخ و محمدمهدی رحیمیان از اعضای هیئت مدیره انجمن عکاسان ایران حضور داشتند.

   در ابتدا مسعود زنده‌روح کرمانی، رئیس هیئت مدیره انجمن عکاسان ایران با استقبال از نتایج انتخابات انجمن صنفی، ابراز امیدواری کرد که با بهره‌گیری از تجربیات نزدیک به دو دهه فعالیت انجمن صنفی با حضور اعضای جدید هیئت مدیره در کنار اعضای پیشین شاهد موفقیت و پیشرفت روزافزون اهداف انجمن باشیم. وی تاکید کرد مانند گذشته نیز انجمن ملی پیوسته در کنار انجمن صنفی عکاسان مطبوعاتی ایران خواهد بود.

   در پاسخ نیز حمید فروتن رئیس هیئت مدیره انجمن صنفی عکاسان مطبوعاتی ایران، اظهار کرد که امیدوار است در دوره جدید و با استفاده از تجربیات هر دو انجمن، اعضای هیئت مدیره انجمن صنفی نسبت به توسعه فعالیت‌های این انجمن به ویژه فعالیت‫های آموزشی، ترجمه کتاب و متون تخصصی، ایجاد نشریه و کتابخانه تخصصی  برنامه‌ریزی و اقدام کنند.

   مرتضی فرج‌آبادی با اشاره به نشست‫های تخصصی برگزار شده در چهارمین دوره ۱۰ روز با عکاسان نسبت به حضور بیشتر انجمن صنفی در پنل‌ها برای طرح مباحث عملی و نظری تخصصی در زمینه عکاسی مطبوعاتی در پنجمین دوره تاکید کرد.

   همچنین علی حسن‌پور با اشاره به تعامل اخیر انجمن صنفی عکاسان مطبوعاتی ایران با دانشکده‌های هنری خواستار افزایش حضور صاحب‌نظران دانشگاهی در طرح مباحث فتوژورنالیسم شد. در ادامه محمدمهدی رحیمیان اشاره کرد که از میان اعضای هیئت مدیره انجمن صنفی در حال حاضر ۴ مدرس با گروه عکاسی دانشکده خبر همکاری بسیار نزدیکی دارند و از سوی دیگر در نشست‌های پنجمین دوره‌ی ۱۰ روز با عکاسان از استادان مجرب علوم ارتباطات، علوم اجتماعی و علوم انسانی با رویکرد به عکاسی مطبوعاتی بهره خواهیم برد.

   مهدی قاسمی نیز در ارتباط به مباحث طرح شده در زمینه عکاسی مستند و عکاسی هنری در نشست‌های ۱۰ روز با عکاسان خواستار پرداختن جدی به این مباحث و رفع ابهام از سوی برگزارکنندگان شد.

   در ادامه این نشست ابراهیم صافی و مجید ناگهی نسبت به مباحث نظری طرح شده در نشست‌ها با اعضای هیئت مدیره انجمن صنفی به گفت و گو پرداختند و به دشواری‌های پذیرش اعضای جدید در هر دو انجمن و شیوه‌های جذب عکاسان توانمند اشاره کردند. در پایان مقرر شد برای انجام تعامل بیشتر و موثر هر دو انجمن در مردادماه نسبت به تشکیل کارگروه‌های مشترک اقدام کنند.