کتاب «ذهن عکاس؛ تفکر خلاق در عکاسی دیجیتال» نوشته‌ی مایکل فریمن و ترجمه علیرضا بهارلو از سوی انتشارات آبان به چاپ رسید.علاقه‌مندان می‌توانند این کتاب را که در ۲۵۶ صفحه رنگی و با تیراژ ۲۰۰۰ نسخه به چاپ رسیده است، هم اکنون با تخفیف ویژه از «فروشگاه آنلاین کتاب عکاسی» خریداری کرده و در سراسر کشور تحویل بگیرند.در نخستین فصل از این کتاب با عنوان «هدف»، نویسنده به موضوعیت و تناسبات، زیبایی در عکس، تعلل و آشکارگی و …  می‌پردازد. به عقیده وی، عکاسی در مسیر دستیابی صریح و بی‌واسطه به موضوع مورد نظر، بسیار خوب عمل می‌کند. چیزی در مقابل دوربین قرار دارد؛ بنابراین می‌توان عکاسی کرد و تصویری از آن را. با اندیشه یا بدون اندیشه در اختیار گرفت. انجام این مهم به طور معمول ممکن است سبب حصول کارهای بزرگی شود، اما تفکر آغاز کار، تضمین کننده نتیجه بهتر است.بخش عمده‌ای از تعالیم عکاسی، بر واضح و آشکار بودن تصویر تمرکز دارد و این عمل از طریق تعیین موضوع، انتخاب عدسی مناسب، زاویه دید و آن نوع از قاب بندی صورت می‌گیرد که به مناسب‌ترین و بی‌واسطه‌ترین روش، آن را به بیننده انتقال می‌دهد. این همان چیزی است که برای مثال یک عکس خبری به آن نیاز دارد؛ وضوح و کارآیی.اما آنچه برای یک تصویر در یک زمینه خاص صادق است، ممکن است در صورت ارائه در جهت هدفی متفاوت خلاف آن مورد عمل کند. چنانچه عمل مورد نظر، ارتباط باشد و نه تعمق، وضوح می‌تواند مزیت تلقی شود و اگر می‌خواهید مردم به عکاسی شما توجه کنند و از آن لذت ببرند باید برای آنها دلیلی ارائه کرد تا به آنچه دارید بیش از یک نگاه کوتاه نظر بیاندازد. از این جهت نخستین بخش از کتاب پیش رو، بیشتر درباره چرایی است تا چگونگی.در دومین فصل از این کتاب به اسلوب‌های مختلف عکس و نمایش اینکه چه چیزی در خلق آنها دخالت دارد پرداخته شده است. این فصل، نقطه‌ای را که کتاب «چشم عکاس» در آن متوقف گشت از سر می گیرد تا به این ترتیب نگاهی به شیوه‌های متفاوت کاربرد تکنیک‌های بیشمار ترکیب بندی بیاندازد. در اینجا و در ترکیب بندی، تاثیرات لنز، زمان بندی و نور نیز دخیل شده تا سبک خاصی از عکس را ایجاد کند.انواع تعادل، تناسبات در عکس، هارمونی رنگ، ترکیب بندی و تقسیم بندی طلایی،مینیمالیسم و … از جمله مباحثی است که به صورت کامل و گسترده در این فصل دنبال می‌شود.و نهایتاً در فصل آخر با عنوان «فرآیند» مباحثی از جمله قالب‌های تصویر، ترکیب‌بندی تعاملی، زمان و حرکت، نگاه و … مورد بحث و بررسی قرار می‌گیرد.