برنامه‌های «در جستجوی راهی نو» و «قاب ناتمام» دو برنامه جدید است که در هفتمین همایش ۱۰ روز با عکاسان در بخش ویژه برگزار می‌شود.

بخش ویژه‌ی ۱۰ روز با عکاسان ایران از چهارمین دوره با برنامه «نگاه شخصی» شکل گرفته که در این دوره دو برنامه «در جستجوی راهی نو» و «قاب ناتمام» نیز به بخش ویژه اضافه شده است و مکمل برنامه در مسیر نگاه شخصی است.

عکاسان برای شرکت در برنامه «قاب ناتمام» و فعالان و دست اندرکاران در زمینه عکاسی برای شرکت در برنامه «در جستجوی راهی نو» می‌توانند تا اول آذرماه در سایت هفتمین همایش ۱۰ روز با عکاسان ایران ثبت نام کنند. شورای هنری هر بخش پس از بررسی طرح‌های رسیده، طرح‌های پذیرفته شده برای ارائه در همایش را اعلام می‌کند.

 هفتمین همایش ۱۰ روز با عکاسان ایران از سوی انجمن عکاسان ایران ۱۴ تا ۲۳ آذرماه امسال در خانه هنرمندان ایران برگزار می‌شود.