دومین نشست از سلسله نشست‌های بررسی عکاسی ایران بعد از انقلاب با عنوان «تغییر مفهوم عکس در ایران در کشاکش گفتمان‌های سیاسی (۱۳۵۰-۱۳۸۶)» روز دوشنبه مورخ ۱۷ اردیبهشت ۹۸ در دانشگاه تهران برگزار می‌شود.

در این نشست که «مفهوم عکس در ایران انقلابی: تعهد و رسالت» نام دارد، دکتر هادی آذری ازغندی می‌کوشد تا با نگاهی به وضعیت عکاسی ایران در دهه شصت شمسی، دلایل مسلط شدن یک نگرش خاص و هم‌چنین دلایل و علل تغییر این نگرش را بررسی کند. علاوه بر بررسی گفتمان سیاسی حاکم بر این دوره تاریخی، او به بررسی نقش نهادها و آراء خود عکاسان نیز خواهد پرداخت. 

هم‌چنین در این نشست در خصوص آثار عکاسانی صحبت خواهد شد که در سال‌های اخیر کمتر به آن‌ها توجه شده است.

در نشست نخست که به میزبانی دانشگاه هنر برگزار شد، گرایش‌های مختلف عکاسی ایران پیش از انقلاب و در نسبت با گفتمان‌های سیاسی آن دوره، مورد بررسی قرار گرفت. لازم به توضیح است که محوریت این نشست‌ها رساله‌ی دکترای سخنران است که با موضوع تاریخ عکاسی ایران بعد از انقلاب به رشته تحریر درآمده است.

سومین و چهارمین نشست نیز به ترتیب در تاریخ‌های ۲۳ اردیبهشت و ۳۰ اردیبهشت ۹۸ در دو دانشگاه سوره و دانشگاه آزاد برگزار خواهد شد.