یکشنبه ۲۷ مرداد ماه نمایشگاه عکس «چهره ایران» همزمان با افتتاحیه دریاچه و باغ هنر از سوی انجمن عکاسی میراث فرهنگی با همکاری شرکت نوسازی عباس آباد در باغ هنر برگزار می‌شود.

نمایشگاه منتخبی از آثار عکاسان انجمن به نام «چهره ایران» که چهره و تصویری را از ایران بیان می‌کند، به نمایش گذاشته می‌شود.

در این نمایشگاه آثار احمد بلباسی، اصغر بشارتی، حسین کریم زاده، همایون امیریگانه، مرتضی امین الرعایا، مهدی پاسگر، مرتضی مرادلی، ابراهیم سیسان، علیرضا آزادکیا، احمد بصیر، سید اصغر خدایی، زنده یاد نیکول فریدنی، اکبر مداحی گیوی، حمیدرضا مدیری، سعید کرمی، علی شکوهی، علی میرزایی، مهدی تیرانی، هاتف همایی، میثم عابدی، علیرضا فیروزی، فرشید احمدپور، رضا زراعتکار مقدم، حبیب میری در باغ هنر به نمایش گذاشته می‌شود.

در بیانیه آمده است:
آن کیست که از دیده، برون می‌نگرد آن کیست که بیرون درون می‌نگرد
جمله تصویرات، عکس آب جوست چون بمالی چشم خود، خود جمله اوست

فرهنگ و تاریخ، در پیوندی دائمی و ناگسستنی، هویت جمعی و ارزش‌های درون ذاتی یک قوم و ملت را نگاهبانی می‌کنند و میراث ارزشمند آن را، در درازنای زمان جاری می‌گردانند. در بن، نهاد و درونمایه سرزمین ایران، هماره این دو ویژگی، برجسته بوده و پیشرو و مایه مباهات. آنگاه که از منظر هنر، به ویژه عکاسی، هنگامه شور آفرین هویدا می‌شود، با پرداختن به سرزمین و جغرافیای آن، بافت زندگی، گوناگونی در اقوام و فرهنگ‌هایشان، میراث فرهنگی، تنوع زیستی، گوناگونی اقلیم، تنوع در آئین‌ها، مذاهب، چهره‌ها و هویت‌های گوناگون، مجموعه بی نظیر و تابناک از ارزش‌ها و زیبائی ها را رقم می زند.‬‬ انجمن عکاسی میراث فرهنگی، باورها، اهداف و عملکردهایش را بر این راستا بنا نهاده، تا بتواند بر پایه فرهنگ و ارزش‌های نهفته در آن و توانایی‌های عکاسی، در بازنمایی آنچه در این بیکرانه زیبا جاریست، عمل نماید. ایران بزرگ را بایستی، لحظه به لحظه و مدام، به مدد نور، در منظر دیدگان انسان‌های پاک نهاد جهان نگاشت و جاری ساخت. چرا که عکاسی، جهان بینی است و فلسفه زندگی در متن آن جاریست. چهره ایران، از فراوانی‌ها و انبوهی‌ها آکنده است. آنچه در برابر دیده شما قرار گرفته، اندکی است از بس بسیار.

همچنین چهار عکس از آیین شاهرودی، محمد مهدی به تابان، شهاب الدین صادقی و میلاد فلاحی از برنامه «عصرانه عکاسی» که با همکاری انجمن عکاسی میراث فرهنگی و شرکت نوسازی عباس آباد، هفته گذشته در پل طبیعت و پارک طالقانی برگزار شد، در افتتاحیه باغ هنر به نمایش گذاشته می‌شود.