انجمن عکاسان ایران یک انجمن فراگیر و ملی است و ضرورت دارد که به مسائل عکاسی و عکاسان نگاه ملی و فراگیر داشته باشد.

عباس کوثری، عکاس با بیان این مطلب گفت: ۱۰ روز با عکاسان ایران مهمترین رویداد و فعالیت انجمن عکاسان ایران است که انجمن با آن شناخته می‌شود و ضرورت دارد که برای این رویداد انجمن، فارغ از انجمن‌های تخصصی برنامه ریزی کند در دوره‌هایی از ۱۰ روز باعکاسان ایران از جمله هفتمین دوره که به عنوان عضو شورای مشورتی برای نمایشگاه با این رویداد همکاری داشتم، بعضی از انجمن‌های تخصصی آثاری را برای نمایشگاه ۱۰ روز فرستاده بودند که متناسب با این رویداد نبود و یا پیش از آن در نمایشگاه خود آن انجمن نمایش داده شده بود بنابراین پیشنهاد می‌شود که انجمن عکاسان ایران به جای اینکه فضاهایی را برای نمایشگاه به هر یک از انجمن‌های تخصصی در ۱۰ روز باعکاسان ایران اختصاص دهد برای این رویداد فراخوان بدهد و عکاسان بتوانند آثار خود را ارسال کنند و انجمن آثار را انتخاب کند.

کوثری در ادامه به ضرورت برگزاری کارگاه توسط انجمن عکاسان ایران اشاره کرد و گفت: پیشنهاد می‌کنم انجمن کارگاه‌هایی را در تهران و شهرستان‌ها برگزار کند و موضوعات و مباحثی که در مراکز آموزشی و دانشگاهی بیان نمی‌شود، در این کارگاهها ارائه شود برای این کارگاه‌ها می‌توان از عکاسان و افراد خارج از کشور هم دعوت کرد و انجمن تعامل و ارتباط بین المللی هم داشته باشد.

تغییر و تحول در هیات مدیره انجمن عکاسان ایران لازم است و می‌تواند امکان تحول را در انجمن و برنامه‌های آن فراهم کند البته این مساله هم در جامعه ما وجود دارد، که افراد مشارکت جدی و فعال ندارند انجمن عکاسان ایران چون انجمن ملی است ضرورت دارد که همه نوع عکاسی را مورد توجه داشته باشد.