کتاب نخستین جشنواره ملی عکس شاهنامه منتشر شد.

نسخه کاغذی کتاب نخستین جشنواره ملی عکس شاهنامه با مقدمه میرجلال‌الدین کزازی، جلال خالقی مطلق و قدمعلی سرامی به‌همراه ۵۷ عکس برگزیده نخستین جشنواره ملی عکس شاهنامه منتشر شد. پیش از این، نسخه‌ی انگلیسی این کتاب از سوی دانشگاه کیمبریج و نسخه دیجیتالی آن در ایران منتشر شده بود.

در بخشی از یادداشت جلال خالقی مطلق درباره این کتاب آمده است:

«نگارنده این سطور در زندگی خویش کتاب‌های مصوّر از شاهنامه و آثار دیگر ادب فارسی اثرِ نگاره‌گران دیروز و امروز بسیار دیده است، ولی کتاب حاضر بر دل او تأثیری دیگر داشت و احساسی را زنده کرد که غربی‌ها بدان «نوستالژی» می‌گویند. این اصطلاح در اصل به‌معنی «دلتنگی برای میهن» است، ولی امروزه عموماً به‌معنی «دلتنگی و اشتیاق و میل و آرزو به گذشته» به کار می‌رود و شاید بتوان آن را کوتاه «گذشته‌گرایی» یا «گذشته یادی» یا «گذشته دلی» گفت. در کتاب حاضر «نوستالژی» در هر دو معنی کهن و نوی آن به‌خوبی نمود می‌کند.

من بر ارزش هنری مینیاتورهای قدیمی واقفم. ولی از سوی دیگر، دیدن این‌که رستم با آن همه ابهّت و یال و کوپال در آن تصویرها با سرِ تراشیده و چشمهای مغولی، مانند کودکان یتیم در گوشه‌ای کِز کرده است، راستش چنگی به دل من نمی‌زند. در مقابل، بیشتر نگاره‌ها و تندیس‌های کتاب حاضر ادعائی در زمینه‌ی هنر رسمی و سنتی ندارند، بلکه مجموعه‌ای از هنر مردم است؛ ساده‌تر بگویم، سفره دل مردم است که اگر خوراک‌های رنگین در کاسه‌های زرّین ندارد، ولی نان و پنیر و سبزی‌اش لذّتی ویژه دارد.

در این مجموعه گوئی فردوسی و شاهنامه‌اش جزء لاینفک زندگی مردم شده، فرزانه‌ی طوس با مردم در خانه و کوی و بازار در رفت و آمد و گفتگوست و در غم و شادی آنها شریک است. یکجا تصویر حکیم را به دیوار کوچه یا خانه‌ای کشیده‌اند، چنان‌که گوئی او بر رفتار مردم نظارت می‌کند.»

کتاب نخستین جشنواره ملی عکس شاهنامه به‌کوشش کوروش جوادی و از سوی نشر باد به‌قیمت شصت هزار تومان منتشر و راهی بازار نشر شده است.