نمایشگاه آثار عکاسی امیرعلی میقانی، که شامل ۱۹ اثر انتزاعی است، با عنوان: «بی چگونگی» از ۲۱ تا ۲۹ اردیبهشت ۱۴۰۳ در مجموعه کتاب سرو استان قم «سرو آرت گالری»، که برگزار می‌شود.

در مقدمه نمایشگاه به نقل از پیتر دی.آسپنسکی آمده است:
«هیچ جنبه‌ای از زندگی نیست که اگر با آگاهی از این حقیقت بدان بپردازیم که تمام آن در صورت ظاهرش خلاصه نمی‌شود و پشت پیدا جهانی ناپیدا نهفته است، جهانی که از نیروها و روابط قابل درکی فراتر از درک کنونی ما تشکیل می‌شود، بی‌شمار چیزهای تازه و دور از انتظار به ما نشان ندهد. آگاهی از وجود جهان ناپیدا نخستین کلید آن است.»

افتتاحیه روز جمعه ۲۱ اردیبهشت ساعت ۶ عصر.
سرو آرت گالری: قم، میدان دستغیب، مجموعه کتاب سرو