دبیر جشنواره ملی عکس بیرجند در قاب ایران از عدم تمدید مهلت دریافت آثار خبر داد.
رضا خالدی تاکید کرد با توجه به تماس‌های زیادی که از سوی عکاسان کشور تقاضای تمدید این جشنواره را داشتند، اعلام می‌داریم همانگونه که از قبل اطلاع رسانی شده بود زمان مهلت ارسال آثار بسیار نزدیک به زمان داوری بوده و از این رو به هیچ وجه تغییر پذیر نخواهد بود بنابراین آخرین فرصت برای ارسال عکس‌ها ۲۷ اردیبهشت ماه است.