وبلاگ هایی در سایت عکاسی وجود دارد که برخلاف تعهد قبلی به طور مرتب بروز نمی شوند و علی رغم همه تلاش ها، پی گیری ها و یادآوری ها به صاحب وبلاگ علاقه و جدیتی در بروز نمودن برخی از آنها دیده نمی شود. تعداد دیگری از وبلاگ ها نیز فاقد محتوا و کیفیت مورد نظر هستند با توجه به اینکه تنها شرط و درخواست سایت عکاسی از عکاسان صاحب وبلاگ به روز نگاه داشتن وبلاگ خود بود به وبلاگ های غیر فعال و نیمه فعال اعلام می کنیم که تا اول اردیبهشت ۸۴ مهلت دارند تا در فعالیت وبلاگ خود تجدید نظر نمایند در غیر اینصورت مجبور به حذف وبلاگ های غیر فعال هستیم. محتوا و کیفیت مطالب به همراه استمرار در بروز نمودن وبلاگ برای ما مهم و حائز اهمیت است نه تعداد وبلاگ ها.