مراسم هفتمین روز درگذشت نیکول فریدنی روز چهارشنبه، ۲۴ بهمن، ساعت ۱۵ در قطعه هنرمندان بهشت زهرا(س)، ردیف ۱۴۲، شماره ۲۱ برگزار می‌شود.
دوستانی که مایل به شرکت در این مراسم هستند می‌توانند با هماهنگی قبلی در ساعت ۱۴ روز چهارشنبه مقابل گالری حاضر باشند.
تلفن تماس با گالری: ۸۸۷۴۸۳۴۳
گالری نیکول.خیابان مطهری.خیابان اکبری (پارسا).کوچه آزادی.شماره ۱/۳۱