کارگاه هولتسر خوانی در تاریخ پنجشنبه ۲۰ اردیبهشت ساعت ۱۶ تا ۱۸ با حضور حامد قصری در موسسه زمین پویان آپادانا برگزار می‌شود.

هر زمانی که صحبت از اصفهان و عکاسی و ثبت آن می‌شود، صحبت از عکس‌هایی با نگاه کارت پستالی است. از همان آغاز اختراع عکاسی و طی سال‌ها و دهه‌های گذشته؛ چهلستون، میدان نقش جهان و پل‌ها ایده ثبت عکاسان و جهانگردان بود. هولتسر اما این نگاه را شکست، هولتسر دغدغه ثبت زندگی روزمره‌ی مردم اصفهان داشت.

«ارنست هولتسر» نه تنها یک عکاس، که یک پژوهشگر اجتماعی در ۱۵۰ سال گذشته است. او که سرپرستی خطوط تلگراف اصفهان را بر عهده داشت تا لحظه مرگش در سال ۱۹۱۱ میلادی؛ اقامت و سفرهای کوتاهی به اروپا دارد و آنقدر شیفته ایران و اصفهان می‌شود که تا آخرین لحظه مرگش دست از عکاسی برنمی‌دارد. او را باید یک مستندنگار اجتماعی دانست که عکس‌ها و نوشته‌هایی از پیش فکر شده  از خود به جای گذاشت.

ارنست هولتسر در سال ۱۸۶۳ میلادی از لندن و از راه برلین – پترزبورگ – استاراخان و تهران به اصفهان آمد و بیست سال در این شهر زندگی و عکاسی کرد. بعدها فرزندان  هولتسر شیشه‌های پدربزرگشان را از جلفا به آلمان منتقل کردند  و سال‌ها بعد از  این انتقال بر اثر ترکیدگی لوله آب، انبار را تخلیه کرده و نوه این عکاس پنج صندوقچه شامل هزار نگاتیو شیشه‌ای که همگی در ورقه‌های روی و قلع محافظت شده بودند؛ پیدا می‌کند. خاطرات روزانه هولتسر هم بخشی از همین کشف بود که باعث نمایش و بازخوانی آثار هولتسر از اصفهان در سطح جهانی شد.