نمایشگاه عکس‌های جلال پرویز حمیدی با عنوان «پاییز ۰۱» از ۲۱ اردیبهشت ۱۴۰۳ در گالری آبان شیراز با همکاری گالری‌ شم برگزار می‌شود.

این نمایشگاه بهمن ۱۴۰۲ در گالری شم تهران برگزار شده بود.

افتتاحیه نمایشگاه، روز جمعه ۲۱ ام اردیبهشت ماه ۱۴۰۳ ساعت ۱۸
ساعت بازدید در روزهای هفته ۱۰ تا ۱۳ و ۱۶.۳۰ تا ۲۱.۳۰

گالری آبان خیابان عفیف آباد، حد فاصل کوچه ۱۸ و ۲۰