Momeni.jpg

از روز پنج شنبه ۲۹ اردیبهشت نمایشگاه عکس مینا مومنی در گالری نقش و مهر برگزار می شود این نمایشگاه تا دوم خرداد ادامه خواهد داشت.
گالری نقش و مهر.میدان آرژانتین.خیابان بخارست.خیابان ۱۸.پلاک ۴