به گزارش روابط عمومی شرکت بهره برداری راه آهن شهری تهران و حومه راه یافته گان به دومین مسابقه مترو و مردم در دو بخش همگانی و دانش آموزی به شرح زیر معرفی شدند.
بخش همگانی:
خسرو احدزاده، فاطمه ارغوانی، مجید اعجازی، علیرضا اکبری فریمانی، راملیا اله وردی، حامد امیرلو، رضا امیریان، نیکا بزرگمهر، سید امیر پناه پور، مونا تقی پرست، همایون حاجبی، سحر حبیبی رضایی، لیلا حسینی، مهری حسین زاده ترشکوه، مصطفی حقگو، آرش حمیدی، مجید خالقی مقدم، پوریا خسروفر، محسن خیرخواه، بیتا ریحانی تبریزی، سید محسن سجادی، فاطمه سلیمانی، شهروز شریفی نسب، محمد برهان شکر علیزاده، مطهره شهبازی، پریسا شیر خدا جویباری، امیر صادقی،  بهمن صادقی، حسام صادقی،  مریم صحاف زاده، جعفر عینعلی، قادر عاقلی، مصطفی فتوت، عاطفه فلاحتی غیاث آبادی، ایمان فلاحتی مروست، فریبا قپانداری بیدگلی، فرشته کارگری، زینب کریمی، داود کهن ترابی، فراز کی مرام، لیمان لونی، آیدین لویان، مقداد مددی، راضیه معدن کن، مهدی مقصودعلی، الهام مقنیان آذر، احسان ملازاده، بهادر نعمتی، حامد وکیلی

بخش دانش آموزی:
سارا اشکانی یاخچی، مریم رحمانی،  عرفان رضاپور،  رضا عینعلی،  نوریه فرجی،  الهه قدیمی،  حسن کیانی، سهند یار احمدی

در این دوره ۴۶۵ نفر با ۴۴۴۴ شرکت داشتند که هیات داوران از این میان یکصد عکس را در دو بخش همگانی و دانش آموزی انتخاب کردند.
مراسم معرفی نفرات برتر در نیمه نخست اسفند سال جاری برگزار و جوایز ایشان اهدا خواهد شد.