کپی‌رایت و حفظ حقوق معنوی عکس‌ها همواره یکی از مباحث اساسی و همیشگی در تعاملات گرایش‌های مختلف عکاسی اعم از کاربردی، هنری و مستند بوده است. 

   پیچیدگی و تفسیرپذیری بسیاری از تبصره‌ها و بندهای قانون، به روز نبودن قوانین، نبود نهادی پیگیر و تخصصی برای این منظور، جدی گرفته نشدن پرونده‌های مرتبط با کپی‌رایت و اتفاق افتادن حالات خاص در برخی موارد مانند قضیهٔ سلفی یک میمون سیاه خندان همواره از گلایه‌های مطرح توسط عکاسان در شرایط مختلف بوده است. 

   وبسایت «اثر اصیل» به تازگی اقدام به انتشار دو مقالهٔ جالب و بسیار مهم تحت عناوین «کدام عکس در ایران کپی‌رایت دارد؟» و همچنین «آثار عکاسی: کپی‌رایت متعلق به کیست؟» کرده است که خواندنشان به تمامی عکاسان توصیه می‌شود. 

    این دو مقاله توسط سوره صادقی متولد ۱۳۶۱ و دانش‌آموختهٔ کارشناسی حقوق از دانشگاه تهران در سال ۱۳۸۳ و کارشناسی ارشد در رشتهٔ «حقوق مالکیت فکری و فن‌آوری اطلاعات» در سال ۲۰۰۷ از دانشگاه ایست‌انگلیای بریتانیا نوشته شده است.