خیابان و فضای زندگی در آن همواره و از بدو اختراع عکاسی و در نسبت با پدیده‌ی شهرنشینی، موضوع توجه عکاسان و هنرمندان بوده‌است. این موضوع در بستر اجتماعی و فرهنگی ایران در دهه‌های اخیر با آمد و رفت عکاسان متعدی روبه‌رو بوده و در تنگناهای سیاسی-امنیتی معاصر به اشکال گوناگون اما پراکنده‌ای به تصویر درآمده است. تنگناهایی که در کنار کاستی‌های نهادهای حمایت‌کننده، به تدریج موجب گونه‌ای گریز و غیاب عکاسان در خیابان و در شهر شده است.

عکس‌های نمایش پیش رو در قالب اُپن استودیو حاصل تلاش علیرضا ابراهیمی، شاهین احمدی، مهرشاد اسدی، نسیم رنجبر، سارا دشتی، رضا حسن‌پور، عارف حسینی، علیرضا حسینی‌مقدم، زهرا محدث و بهزاد نوبان در کارگاه عکاسی عملی با تمرکز بر مساله‌ی خیابان و با توجه به موقعیت‌هایی است که در ابتدا در خودِ عکاس به پرسش کشیده می‌شوند. از غیاب و غریبگی عکاس تا پرسه‌زنی و پرسشگری و شنوندگی و تا کنش‌گری و خیال‌گری او، موقعیت‌هایی مقدماتی هستند برای دوباره دیدنِ خود در خیابان و آنچه در برگرفته است. مقدمه‌هایی معطوف به خود-عکاس که به عنوان پایگاه‌های نظری در روند این کارگاه طرح، تجربه و تمرین شده‌اند.

جمعه ۱۸ اسفند ۱۴۰۲
ساعت ۱۶ تا ۱۹
مدرسه عکاسی و سینمایی رای نو: یوسف‌آباد، میدان اسدآبادی، خیابان مهرام، کوچه ۴۲/۱، پلاک ۲۰