دوربینهای آینده شرکتهای Kodak, Konica Minolta, Nikon, Olympus, Pentax, Ricoh , Sanyo با این سیستم جدید چاپ آسان خانگی سازگار خواهند بود. به گونه ای که کاربر پس از عکاسی ، دوربین خود را بر روی این دستگاه گذاشته و با فشردن یک دکمه چاپهای ۴×۶-inch و ۳٫۵ x 5-inch خواهد گرفت. سرعت چاپ این سیستم نیز خوب است و در کمتر از یک دقیقه عکس را چاپ میکند.