نیکون اعلام نموده است که توصیه هایی در مورد نحوه درست کردن اطلاعات تراز سفیدی که در فایلهای NEF (RAW) دوربین های D2X و D2Hs دچار مشکل است، منتشر نموده است. این داستان بعد از این شروع شد که یک سایت مصاحبه‌ای با سر مهندس و نگارنده اولیه فتوشاپ انجام داد که در آن عنوان شده بود که اطلاعات تراز سفیدی در فایلهای RAW دوربین های نیکون دارای مشکل است و نسخه آینده Adobe Camera RAW اطلاعات تراز سفیدی این دوربینها را نشان نمی دهد. اطلاعات بیشتر