به اشتراک گذاشتن عکسهای دیجیتال در اینترنت، یکی از نیازهای مهم عکاسی دیجیتال است. سایت Cnet بهترین سایتهای مناسب برای این منظور را در دو رده حرفه‌ای و غیرحرفه‌ای انتخاب و معرفی نموده است. نکته جالب این است که درمورد هر کدام از سایتهای منتخب، مشخصات کامل و امکانات آنها را نیز لیست نموده است.