Dixon که خرده فروش بزرگ انگلستان محسوب می شود اعلام نموده است که قصد دارد فروش دوربینهای فیلمی ۳۵ م.م. را بخاطر تولید تعداد بسیار زیادی دوربین دیجیتال معادل آنها و خرید بالای آن، متوقف نماید. میزان فروش دوربینهای دیجیتال امسال ۱۵ برابر دوربینهای فیلمی بوده است و به همین دلیل دیکسون اعلام نموده است که تنها تا اتمام موجودی دوربینهای ۳۵ م.م. موجود در انبار اقدام به فروش آنها مینماید. این شرکت اعلام نموده است که دوربین های فیلمی بطور فزاینده دارای بازار بسیار خاصی شده اند و دوربینهای دیجیتال عمومیت بالایی یافته اند.