Olympus-510.gif

Olympus نرم افزار داخلی دوربین (۱.۲) خود برای دوربین های E-410 و
E-510 را روانه بازار کرد. نرم افزار E-410 دقت White Balance را وقتی از دید همزمان (Live view) استفاده می کنیم، بهبود بخشیده و از حذف نام فایلها وقتی عکسها را از حافظه دوربین پاک می کنیم، جلوگیری می کند. نرم افزار E-510 تنها شامل بهبودهایی در نوع نمایش نرم افزار است.