14-24&24-70.gif


نیکون دو لنز AF-S جدید حرفه ای خود را معرفی کرد. یکی از آنها ۱۴-۲۴ میلیمتر با F2.8G ED و وزن احتمالی ۱۰۰۰ گرم که منطقه گسترده دیدی را برای دوربین دیجیتال D3 Full frame فراهم کرده است. این لنز با ۱۴ عدسی در ۱۱ گروه است که دو عدسی آنها ED و سه عدسی دیگر کروی شکل است. لنز دیگر ۲۴-۷۰ میلیمتر با F2.8G ED و وزن احتمالی ۹۰۰ گرم است. هردو لنز دارای Nano Crystal Coat هستند که باعث می شود بازتابهای داخلی اضاقه لنز به حداقل برسد.