NIKON_2.gif


دیروز از طرف دفتر مدیریت قسمت آمریکایی نیکون درMelville نیویورک مدیر جدید و رئیس هیئت اجرایی نیکون معرفی شد. Yasuyuki Okamoto که ۲۹ سال است در حال همکاری با این شرکت است؛ در آخرین پست خود مدیر فروش و تعمیرات در قسمت تصویری این شرکت بوده است. او در سمت جدید خود مسئول فروش، بازار یابی و سرویس دهی به مشتریان تمام محصولات نیکون در شمال، مرکز و جنوب آمریکا خواهد بود.