sigma_dp1.gif


سیگما سرانجام دوربین PD1 خود را معرفی رسمی کرد. این دوربین Compact با صفحه حساس سایز APS-C است که در دوربین های DSLR استفاده می شود. اولین بار در فوتوکینای سال ۲۰۰۶ طرح اولیه این دوربین به نمایش درآمده بود ولی سیگما با تاخیریک سال و نیم طرح نهایی آن را معرفی کرد. این دوربین به علت حل مشکلات کیفیت تصویری قسمتهایی از مسیر تشکیل تصویر از صفحه حساس تا کارت حافظه تغییر داده شده است وتست آلفا روی بدنه اصلی نوامبر امسال آغاز شده است.