NIKON_2.gif


شرکت نیکون سایت خود را با طراحی و امکانات جدید ارائه کرد. در این سایت علاوه بر امکانات قبلی برای جستجو، امکان دیدن بسیاری از محصولات نیکون با کیفیتی بیشتر فراهم شده است. نیکون فروم های سایت خود را گسترده تر کرده و امکانی را برای مراجعه کنندگان سایت بوجود آورده تا آنها بتوانند با ارائه پیشنهادات در مورد نحوه ارائه مطالب و میزان دسترسی آسان به اطلاعات سایت؛ به بهبود طراحی سایت کمک کنند.