شرکت ادوبی مشخصات فرمت نگاتیو دیجیتالی DNG خود را، برای ایجاد امکان ذخیره سازی یک سری تصحیحات درون فایل،  بروز رسانی کرده است. نسخه ۱.۳ این فرمت فایل غیر اختصاصی یک سری از اصلاحات و بهبودها را که ادوبی به آنها opcodes می‌گوید، درون فایل DNG تعریف می‌کند. این کدها قابلیت تعریف اصلاحاتی برای اعوجاجهای لنز نظیر اعوجاج هندسی و انحراف رنگی عرضی را دارد که باید بر روی اطلاعات فایل RAW در زمان پردازش انجام شود.