دوست گرامی جناب آقای بهمن جلالی
به جمع عکاسان معترض به عدم رعایت حقوق آنان توسط مطبوعات و نشریات خوش آمدید . ما بیش از یکسال است که شدیدا دنبال این موضوع هستیم و تا امروز کار تا آنجا پیش رفته که جلساتی برای رسیدگی به این موضوع در کمیسیون فرهنگی مجلس و وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی تشکیل شده و نامه هایی نیز برای پی گیری موضوع توسط رییس جمهوری و شورای اسلامی شهر تهران و کمیسیون فرهنگی مجلس و بعضی مقامات دیگر نوشته شده که در حال پی گیری ست . بی شک دوستان عکاسی که دنبال موضوع هستند از جمله آقایان نامور عباسیان و سعید دستوری و علی خلیق و احمد ناطقی و مرضیه خورسند و حمید نیک منش و خیلی های دیگر از اینکه شماهم در اعتراض به این موضوع دست به اقدام عملی زده اید بسیار خوشحال هستند . زیرا چهره برجسته ای چون شما می تواند به پیشبرد این هدف بسیار کمک کند . ماهم در این یکسال و اندی در پی گیری های موضوع اطلاعات و تجربیاتی را کسب کرده ایم که شاید بتواند به کار شما هم بیاید . با کمال میل آماده ایم تا این تجربیات را در اختیار شما و تمام عکاسان دیگری که به این مسئله اعتقاد دارند بگذاریم و حتی برای پی گیری های آنان همکاری کنیم. جهت اطلاع در مذاکره با چند نشریه آنها را به رعایت حقوق عکاسان بر اساس قانون حمایت حقوق مولفان و مصنفان و هنرمندان متقاعد کرده ایم ودر ادامه برای پیشبرد بیشتر کار برنامه هایی را نیز پیش بینی کرده ایم. مقدم شما را به این جمع خوش آمد می گوییم.

با احترام : افشین شاهرودی