سال نو مبارک

به نظر شما سال ۱۳۸۲ برای جامعه عکاسی ایران چگونه گذشت ؟


سایت عکاسی در نظر دارد در یک مرور جامع از وقایع جامعه عکاسی ایران در سال ۱۳۸۲ گزارش ویژه ای در این خصوص منتشر کند . به همین منظور از همه عکاسان و خوانند گان گرامی دعوت می کنیم تا دید گاه های خود را برای ما ارسال نمایید. با تشکر