به لطف خدا نسخه دوم سایت در موعد مقرر آماده شد.
اول از همه از احسان حسین زاده و محمدرضا فرخی تشکر می‌کنم و خسته نباشید می‌گویم
صادقانه ، اگر همت این دوعزیز نبود این سایت به این زودیها آماده نمیشد.