امروز (پنج شنبه ۶/۶/۸۲) روزنامه تازه متولد شرق یک صفحه تمام را به عکاسی اخصاص داده بود که مطالب خوبی در آن یافت می شود. متاسفانه سایت روزنامه هنوز درست کار نمی کند تا لینک بدهیم.
و ستون گفت و گو روزنامه ایران پس از مدتها پرداختن به ادبا و شعرا و نویسندگان گوشه چشمی هم به عکاسی انداخت و گفتگو امروز را با خانم مریم زندی منتشر کرد.
و در ستون روی خط خبر، خبر بسیار کوتاهی از برگزاری یک نشست عکاسی توسط ایرنا از ساعت ۹ صبح تا ۱۲ ظهر همین روز! را آورده بود که جای تأمل بسیار داشت. وقتی خبرگزاری رسمی کشور در روزنامه خود خبر نشستی که باز توسط خودش برگزار می شود را اینگونه منتشر می کند دیگر چه انتظاری باید داشت. من که روزنامه ساعت ۱۱ به دستم رسید و نتوانستم شرکت کنم اگر کسی موفق به شرکت در این نشست شده لطفا” خبر آن را به سایت بدهد. متشکرم