پس از مدتها انتظار تاریخ برگزاری چهار مین دوسالانه عکس ایران از سوی مرکز هنرهای تجسمی موزه هنرهای معاصر اردیبهشت ۸۳ اعلام شد . اطلاعات تکمیلی بزودی !