asman.jpg
نمایشگاه سه عکاس آسمان وشب با عنوان آرام و ژرف از دوم آبانماه در گالری آتشزاد بر پاست .
این نمایشگاه عکسهای اشین دانیلی ذکریان . بابک امین تفرشی و سیاوش صفاریان پور را به نمایش می گذارد . در روز افتتاحیه نمایش ویژه اسلاید با حضور عکاسان از برنامه های اعلام شده است .
افتتاحیه : ۲ آبان ۱۳۸۲ از ساعت ۱۶ تا ۲۰
بازدید تا ۸ آبان از ساعت ۱۶ تا ۱۹
گالری آتشزاد : میدان ونک . خیابان عباسپور( توانیر) . ساختمان ۴۳