آموزش رشته عکاسی در دانشگاه های کشور از نقاط ضعف و کاستی های بسیاری برخوردار است اگر چه مشکلات دانشکده های هنر – تهران و آزاد از یک نوع و جنس نیستند اما مشکلات ریز و درشتی سالهاست بر سر راه رشد رشته عکاسی خودنمایی می کند .

در این قسمت سعی داریم تا با بررسی این مشکلات راه حلی برای خروج ازاین وضعیت بیابیم .
منتظر نظرات و دید گاه های شما هستیم .