دومین جشنواره عکس کودک، ساعت ۱۵، روز ۵شنبه ۲۷ آذز در سالن آفرینشهای کانون واقع در تهران – خیابان حجاب برگزار می شود.

کارت دعوت برای خیلی از عکاسان و علاقه مندان ارسال شده است و حتی اطلاع رسانی از طریق نامه به کلیه شرکت کنندگان. متاسفانه در آخرین کنترلها دریافتیم که مثلا شرکت کنندگان بندرعباس نامه اطلاع رسانی را دریافت کرده اند اما همین بغل گوشمان جواد منتظری هنوز نامه اش را دریافت نکرده است. برای آن که در این روسیاهی پست ما هم سهیم نشویم – که پارسال شدیم- از کلیه دوستان عکاس چه آنهایی که شرکت کننده بودند یا نبودند رسما دعوت می کنم در این مراسم شرکت کنند.
یک چیز جالب این که یکی از همکاران جشنواره که کارت دعوت خواهرش را به آدرسی که هردو در آنجا زندگی می کنند فرستاده – با شماره پلاک، کدپستی دقیق و نشانی کاملا درست. نامه برگشت خورده که گیرنده شناخته نشد!

حسن سربخشیان می پرسید ۱۴۰۰ سال پیش که چاپارها دعوتنامه های جشنواره های عکس را می بردند وضع مراسم افتتاحیه چه جوری بوده!

به هر حال این دعوتنامه مخصوص یک نفر نیست! پایدار باشید.

اسماعیل عباسی


ایضا” هواشناسی یاهو می گوید روز افتتاحیه جشنواره هوا بارانی است . چتر یادتان نرود!