روزنامه همشهری – رییس انجمن عکاسان مطبوعات نادیده گرفتن حقوق عکاسان مطبوعات را علت شرکت نکردن عکاسان مطبوعات در یازدهمین جشنواره مطبوعات دانست.
یازدهمین جشنواره مطبوعات از ۱۶ اردیبهشت ماه به مدت ۹ روز در محل دایمی نمایشگاههای بین المللی تهران برگزار می شود.
«کاووس صادقلو» در گفت و گو با ایرنا گفت: این انجمن در اعتراض به حذف بخش مسابقه عکس مطبوعات از یازدهمین جشنواره مطبوعات در این جشنواره شرکت نمی کند. وی در عین حال افزود: انجمن صنفی عکاسان مطبوعات ایران روز شنبه ۱۲ اردیبهشت ماه در گفت و گو با اصحاب مطبوعات در خانه هنرمندان به تفصیل دلایل تحریم جشنواره را بیان می کند.
به گفته وی، دست اندرکاران نمایشگاه مطبوعات امسال بخش مسابقه عکس مطبوعات را حذف کرده اند و به بخش مسابقه عکس بسنده کرده اند.
انجمن صنفی عکاسان مطبوعات در سال ۷۸ بطور رسمی فعالیت خود را آغاز کرد و اکنون دارای ۴۵۰ عضو شامل ۲۰۰ عضو اصلی و ۲۵۰ عضو افتخاری است.