انجمن عکاسی ایرانشهر روز دوشنبه ۲۲ تیر ۱۳۸۳ در ساعت ۱۸ در خانه هنرمندان ایران اقدام به نمایش فیلم ” من ری” می کند. فیلم به زبان انگلیسی است و انجمن عکاسی ایرانشهر برای آگاهی بیشتر اقدام به تهیه مقاله ای در باره زندگی من ری کرده است که در اختیار تماشاگران قرار می دهد. بهای بلیت ورودی به اضافه هزینه تکثیر مقاله ۵۰۰ تومان است که در همان روز از خانه هنرمندان ایران قابل تهیه است.