گالری آتشزاد با احترام از شما دعوت می نماید تا در افتتاحیه نمایشگاه فریدون فربود شرکت فرمایید .
زمان : ۲۶ تیر – ۱مرداد ۱۳۸۲ / افتتاحیه : ۵ تا ۹ بعد از ظهر / بازدید : ۵ تا ۸ بعد از ظهر
گالری آتشزاد : نرسیده به میدان ونک . خیابان عباسپور ( توانیر شمالی) بعد از پل . ساختمان۴۳ تلفن : ۸۸۸۴۴۰۷