از روز شنبه ۳ مرداد در نگارخانه تهران نمایشگاه عکس از سه عکاس مکزیکی برگزار می شود این نمایشگاه با همکاری سفارت مکزیک در ایران برگزار می شود.
نگارخانه تهران. خیابان انقلاب . خیابان قدس . ضلع شرقی دانشگاه تهران