روز شنبه ۱۰ مرداد ۱۳۸۳ ساعت ۵ تا ۹ افتتاحیه نمایشگاه عکس حسن رجبی نژاد با عنوان «ایران، ایتالیا، فرانسه» در خانه هنرمندان ایران است.
حسن رجبی نژاد عضو گروه عکاسان ۲۰ است و یک عکس از مجموعه مال فروشان وی در نهمین دو سالانه عکس آیران به عنوان عکس برگزیده انتخاب شد.
این نمایشگاه تا پنج شنبه ۱۵ مرداد از ساعت ۳۰/۱۰ صبح تا ۳۰/۲۰ بعد از ظهر آماده بازدید علاقه مندان است.
خانه هنرمندان ایران. خیابان طالقانی. بعد از چهار راه ایرانشهر. موسوی شمالی. باغ هنر
این نمایشگاه با حمایت شرکت پتوی گلبافت برگزار می شود.