هو المصور مسابقه ی عکس آزادی بنیاد فرهنگی هنری رودکی فراخوان مسابقه ی عکس آزادی
بنیاد فرهنگی هنری رودکی به منظور پاسداشت و ارزش گذاری تاریخ تصویری انقلاب اسلامی ایران و حفظ ارزش های آن , مسابقه ی عکس آزادی را با دو موضوع ذیل بر گزار می نما ید . ۱-وقایع برج آ زادی بنای میدان آ زادی در طول ۲۵ سال پس از انقلاب شاهد رویدادها و وقایع مهم و مختلفی بوده است. آثار مستند و تاریخی که این وقایع را با نمای برج آزادی یا عناصرتشکیل دهنده آن به تصویر کشیده اند . ۲-برج آزادی برج آزادی به عنوان یکی از بناهای تاریخی و میراث فرهنگی کشور به شمار می آید , کلیه عکسهای معماری , مستند, خلاق و … که در آن برج آزادی موضوع اصلی تصویر باشد.

آیین نامه
۱-حداکثر آثار ارسالی برای هر متقاضی در هر موضوع ۵ قطعه می باشد.
۲-عرض عکسها می بایست حداقل ۲۰ و طول آنها حداکثر ۴۰ سانتی متر باشد.
۳-عکس ها میتواند به صورت سیاه و سفید , رنگی , دیجیتالی و یا اسلاید باشد.
( چنانچه آثار به صورت اسلاید باشد می بایست نسخه اصلی و یا نسخه ی اسکن شده ی آثار خود را مطابق با شرایط بند ۴ ارسال نمایید ).
۴- آثار دیجیتالی می بایست با فرمت tiff یا jpeg و حداقل ۲۱×۱۶ سانتی متر و ۳۰۰ dpi روی CD ارسال شوند .
۵- برچسب مربوط به هر یک از عکسها را پشت آن بچسبانید , از نوشتن نام عکاس یا اطلاعات اضافی دیگر خودداری فرمایید .
۶- در مورد عکسهای موضوع اول , تاریخ تهیه عکس و همچنین موضوع و رخداد مربوط به عکس را حداکثر در ۲۵ کلمه ضمیمه عکس کنید .
۷- آثار پذیرفته شده برگشت داده نمی شود و به ازای هر عکس مبلغ ۵۰۰۰۰۰ ریال به صاحب اثر پرداخت خواهد شد .
۸- برگزار کننده حق استفاده از عکسهای پذیرفته شده را برای چاب در کتاب , بانک های
اطلا عاتی و … به نمایش در آوردن آنها در مکان های دیگر برای خود محفوظ داشته و در صورتی که انتفاعی از آثار مذکور حاصل شود سهم عکاس را بر اساس تعرفه بنیاد پرداخت خواهد کرد.
۹-برگزار کننده مسابقه نهایت دقت را در حفاظت از آ ثار ارسالی به عمل می آ ورد لیکن
مسئو لیت هر گونه خسارات احتمالی اعم از پستی یا فقدان ناشی از ارسال نا مطلوب به هر شکل , بر عهده شرکت کننده است , لذا در خواست می شود در مورد بسته بندی و ارسال عکسها نهایت دقت به عمل آید .
۱۰-به کلیه افرادی که عکس یا عکسهایشان به مسابقه راه می یابد یک جلد کتاب ( در صورت چاپ) و CD مسابقه اهدا خواهد شد .
۱۱- تصمیم در باره ی مواردی که در آیین نامه پیش بینی نشده بر عهده بر گزار کننده بوده و به اطلاع عموم خواهد رسید .

جوایز
موضوع اول :
۱-نفر اول نشان زرین برج آزادی و ۲۵ سکه بهار آزادی
۲-نفر دوم دیپلم افتخار و ۲۵ نیم سکه بهار آزادی
۳-نفر سوم دیپلم افتخار و ۲۵ ربع سکه بهار آزادی

موضوع دوم :
۱-نفر اول نشان زرین آزادی و ۲۰ سکه بهار آزادی
۲-نفر دوم دیپلم افتخار و ۲۰ نیم سکه بهار آزادی
۳-نفر سوم دیپلم افتخار و ۲۰ ربع سکه بهار آزادی

هیات داوران :
۱-سیمون آیوازیان
۲-یحیی دهقانپور
۳-فرزاد هاشمی
۴-نادر داوودی
۵-افشین شاهرودی

گاه شمار مسابقه :
آخرین مهلت در یافت آثار : ۳۰ مهر ۱۳۸۳
انتخاب و داوری : آبان ۱۳۸۳
اطلاع رسانی و عودت آثار : آذر ۱۳۸۳
برگزاری نمایشگاه و اهدا جوایز: بهمن ۱۳۸۳

خارج از مسابقه :
با توجه به اهمیت گرد آوری , حفظ و نگهداری اسناد مهم تاریخی , بنیاد فرهنگی هنری رودکی در نظر دارد اسناد تصویری میدان آزادی تهران را جهت نگهداری , نمایش و چاب خریداری نماید. لذا بدین وسیله از کلیه افرادی که آثار تصویری حول محور میدان آزادی فارغ از اندازه , کیفیت , یا محدودیت زمانی و … صرفا با تکیه بر سندیت تاریخی را در دست دارند دعوت می شود تا اصل یا کپی این آثار را به بنیاد رودکی ارسال نمایند.
بدیهی است در صورت انتخاب آثار توسط کارشناسان بنیاد , آثار منتخب با توافق طرفین خریداری خواهد شد و سایر آثار نیز با کمال دقت و صیانت عودت خواهد شد.

دبیر خانه مسابقه : خانه عکاسان ایران خیبان سمیه _ تقاطع نجات الهی شماره ۲۱۳
تلفن ۳ _ ۸۸۰۷۰۶۲