بر اساس شنیده‌ها حرکت‌هایی که به‌طور موازی سعی در تشکیل انجمن ملی عکاسان ایران داشته‌اند به همدلی و وفاق نزدیک می شوند.
سایت‌های سایت عکاسی و کارگاه امیدوارند این وفاق جامه‌ی عمل پوشیده و منجر به تشکیل انجمنی شود که نماینده همه اقشار فعال جامعه عکاسی کشور بوده و دلسوزان عکاسی صرفنظر از اختلاف سلیقه و دیدگاه در جزئیات ؛ در اعتلای کلیت عکاسی کشور بکوشند.
معتقد هستیم بسیاری از مشکلات جامعه عکاسان ناشی از سوء تفاهم هایی بوده است که وجود تشکلی قوی می تواند در برطرف کردن آن‌ها مؤثر بوده و راه را برای حرکت‌های مثمر ثمرتر هموار کند.
یکشنبه بیست و چهارم آبان ماه پنجمین جلسه تبادل نظر و تبیین راهکارهای ایجاد انجمن ملی عکاسان در خانه هنرمندان برگزار می شود. امیدوارم این جلسات هر چه سریعتر منجر به نشست عمومی تری شود که در آن نسبت به تعیین هیئت موسس اقدام شده و دیگر مراحل تاسیس انجمن پی گرفته شود.
سایت‌های کارگاه و عکاسی با اعتقاد به این‌که آحاد جامعه عکاسی می بایست در جریان امور قرار داشته باشند و شفافیت در فعالیت های انجمن عکاسی قبل و بعد از تاسیس را لازم می دانند جزئیات بیشتر روند شکل گیری انجمن را به اطلاع همگان خواهند رساند.