“سه شب پاریس در تهران” عنوان نمایشگاه عکسی است که سفارت فرانسه با همکاری خانه هنرمندان ایران از اول تا سوم آذر ماه در تالار بتهوون خانه هنرمندان برپا کرده است. این نمایشگاه شامل عکس‌های “مارتین ووایه” و نمایشگاه آرت دیجیتال “لورانس دریفوس” است.
“مارتین ووایه” یکی از بنیانگذاران آژانس متیس و مولف کتابهای “پرتره‌های جسم و Saga maure منتشر شده توسط انتشارات ماروال است و “لورانس دریفوس” مسئول هنری مستقل نمایشگاه های مجموعه‌های شخصی هنر معاصر در مزون روژ است که نمایشگاه در گردش آرت دیجیتال ویدئو را برای موسسه فرانسوی فعالیت‌های هنری تهیه کرده است.
خانه هنرمندان در حاشیه برگزاری این نمایشگاه اقدام به برگزاری دو کارگاه آموزشی نموده است:
کارگاه آموزشی لورانس دریفوس دوم آذرماه، ساعت ۱۱ تا ۱۶
کارگاه آموزشی مارتین ووایه دوم آذرماه، ساعت ۳۰/۱۶ تا ۲۰