عکس های امیر شهاب رضویان از شهر بم قبل از زلزله ۵ دی ۱۳۸۲ در عکسخانه شهر به نمایش در می آید . « بم ارگی که بود » عنوان این نمایشگاه است که از روز یک شنبه ۱۵ آذر تا پنج شنبه ۲۶ آذر ۱۳۸۳ آماده بازدید علاقه مندان است .
افتتاحیه : ۱۵ آذر از ساعت ۱۶ تا ۱۹
بازدید : ۱۶ تا ۲۶ شنبه تا چهار شنبه ۹تا۱۷ پنج شنبه ۹ تا ۱۳
عکسخانه شهر . میدان هفت تیر . خیابان بهار شیراز . میدان بهار شیراز