نمایشگاه عکس فرزاد امامی از روز جمعه ۲۰ آذر ۱۳۸۳ در گالری هفت ثمر بر پاست . افتتاح این نمایشگاه از ساعت ۱۶ تا ۲۰ خواهد بود و نمایشگاه تا ۲۵ آذر ادامه دارد. گالری هفت ثمر در خیابان مطهری . خیابن کوه نور . کوچه پنجم . شماره ۲۵ واقع است .