دوستان عزیز
با تشکر از تمامی علاقمندانی که با استقبالشان از فصلنامه عکاسی خلاق مرا به تداوم مطلوب تر راهی که در پیش گرفته ام نه تنها امیدوار بلکه مطمئن کردند؛ از همه شما تقاضا می کنم نظرتان را در مورد نشریه اعلام کنید. محتویات نشریه، لوگو، و طراحی و اجرای گرافیکی آن از جمله مواردی ست که مشخصا مورد نظراست. من این قول را به خودم داده ام که تا روزی که می توانم این نشریه را منتشر کنم مطابق با خواست و نیاز و ضرورت های جامعه عکاسی ایران گام بردارم و در این راه از هیچ کوششی فرو گذار نکنم. در این راه به تنها چیزی که سخت نیاز دارم همراهی و همفکری شماست که با استقبالتان از شماره اول نشریه مرا به ادامه بهتر راه تشویق کردید. منتظر نظرات پیشنهادات و راهنمایی های شما هستم .


با احترام : مدیر مسئول فصلنامه عکاسی خلاق
افشین شاهرودی